Önceleri sadece anı yakalamak ve herhangi bir alan üzerine bunu resim gibi oturtmak olan fotoğrafçılık zaman içinde teknik olarak gelişmiş ve çeşitli türler meydana gelmiştir. Nasıl ki, resimde ve heykelde bazı akımlara göre türler oluşuyorsa fotoğrafçılıkta da çeşitli tarzlar oluşması kaçınılmazdır. Peki nedir bu türler?

Portre Fotoğrafçılığı

Fotoğrafın ortaya çıkmasıyla oluşan bir tür olarak bilinir. Anı yakalayan veonu bir levhanın, camın, kağıdın üzerine asılı hale getiren kara kutunun insanlar tarafından ilgi görmemesi ve test edilmemesi pek tabii düşünülemezdi. Fotoğrafın ilk ortaya çıktığı zamanlarda, Parislilerin büyük bölümünün bu makinenin olduğu yere akın ettikleri ve kendi fotoğraflarını çektirdikleri bilinen gerçeklerdendir. Bugün, portre fotoğraflar genellikle resmi belgelerde kullanılmak üzere çekilmektedir.

Doğa Fotoğrafçılığı

Resim sanatından esinlenen ve oğal olarak oradan yola çıkan fotoğraf, ilk olarak doğa manzaralarının üzerine yoğunlaşmıştır. Güzel manzara resimlerinin evlerin duvarlarını süslediği bir dönemde fotoğrafçılığın ilk olarak buna yoğunlaşması gayet normaldir. Günümüzde, doğa fotoğrafçılığı birçok farklı alt daldan oluşmakta ve hepsinde de uzman sanatçılar bulunmaktadır.

Macera Fotoğrafçılığı

Tarihi çok da eskiye dayanmayan bir türdür. Fotoğrafçılığın keşfi sırasında bu türe dair eserler bir yana türü destekleyecek tarzda bir ortam dahi bulunmuyordu. İnsanların hayatları daha sade ve daha sakindi, dinlendiren manzaralar, üzerinde uzun günler çalışılmış portreler insanların sanat ve estetik duygularını beslemeye yeterli oluyordu. Fakat, zaman ilerledikçe ve insanların hayatları da genişledikçe ilgi alanları ve güzellik algısı değişmeye, gelişmeye başladı. İşte macera fotoğrafçılığı da bu şekilde ortaya çıktı. Vahşi doğayı, el değmemiş bölgeleri, her an görmemizin mümkün olmayacağı hayatları ve insanları fotoğraflayan sanatçılar bu yeni türü de oluşturmuş oldular.

page2_bodySanatsal Fotoğrafçılık

Çok daha geniş bir tür olan sanatsal fotoğrafçılık, gerek insanları gerek doğayı gerekse her ikisini birden kullanrak resim gibi sanatsal bir çağrışım veya duygu yaratmak için çekilen fotoğraflardan oluşmaktadır. Bu türde, fotoğrafçılar yalnız bir anı yakamayı veya bir farklılığı göstermeyi amaçlamaktan öte, fotoğrafı izleyen kişiye bir duygu vermeyi de amaçlamaktadırlar.

Her geçen gün, daha da çok gelişen fotoğraf sanatı farklı örnekleriyle dünyamıza renk katmaya devam etmektedir.

Reklam Fotoğrafçılığı

Önceleri sadece televizyon ve radyo üzerinden yürütülen reklam çalışmaları, teknolojik gelişmelere paralel olarak hiç tahmin etmeyeceğimiz alanlara da sıçramıştır. Bunun en basit örneği internet reklamları ve tanıtımlarıdır. Günümüzde hemen herkes bilgisayar başında çalışmaktadır ve kaçınılmaz olarak günün büyük bölümünü bu şekilde geçirmektedir. Bu da insanlara ulaşmak ve herhangi bir ürünü tanıtmak için en kolay yolun internet olduğunu göstermektedir. Görselliğin ön planda olduğu anlık reklamlar için doğru ve ilgi çekici fotoğraflar esastır. Bu yüzden bu tür inanılmaz bir hızla gelişmiş hatta bunun için özel fotoğraf makineleri bile üretilmiştir. Artık, canlı bahis siteleri ile ilgili reklamlarda dahi çok sevdiğiniz giyim markasının göz alıcı fotoğraflarla süslenmiş ilanını görmenz kaçınılmazdır.

Moda Fotoğrafçılığı

Bu tür de yine reklam fotoğrafçılığının biraz daha gelişmiş halidir. Genelde ünlü ve dünyaca bilinen markalar tarafından çok büyük bütçelerle beslenen bir sektördür. Özellikle bu türde uzmanlaşmış ve çok ünlü olmuş fotoğrafçılar da bulunur. Basit bir çekim yapmaktansa, farklı yerlerde çok değişik tarzlarda yapılan fotoğraf çekimleriyle tür giderek popüler oluş ve gelişmiştir.

page4_bodyMakro Fotoğrafçılık

Bu tür aslında çekilen şey ile ilgili değil de çekm teknikleriyle ilgili bir gelişmeden sonra oluşmuştur. Fotoğraf makinesi ilk bulunduğunda amaç sadece belli bir abı bir düzlem üzerinde sabit olarak görebilmekti. Ancak makinelerin gelişmesiyle ve fotoğrafı oluşturma süresinin giderek kısalmasıyla birlikte makinelerde de değişik teknolojiler kullanılmaya başlandı. Günümüzde, profesyonel bir fotoğraf makinesine sahip olan insanların çantalarında taşıdıkları birbirinden çok farklı lensler bulunmaktadır. İşte bu lenslere başğlı olarak herhangi ir şeyin çok küçük parçalarına kadar inanılmaz netlikte fotoğrafların çekilmesine makro fotoğrafçılık denir.

Zaman içinde bir hayli gelişen bu sanat dalı, artık çok farklı türlere açık hale gelmiştir. Gelişmeler ışığında gelecekte de çok değişik tarzlara açık olacağı kesindir.